- 40% CO2  do roku 2030

Stručné představení SECAP města Český Krumlov

Český Krumlov se jako moderní město a významná turistická destinace vydal po vzoru předních evropských měst na cestu k výraznému snižování uhlíkové stopy. Konečným cílem není nic menšího, nežli snížit emise CO2 minimálně o 40 % do roku 2030. Motivem není jen ideál ekologicky šetrné a k životnímu prostředí přívětivé lokální politiky, nýbrž i zvýšení potenciálu města Český Krumlov jako místa pro kvalitní život jeho obyvatel a také potřeba celkové restrukturalizace hospodářství, kdy se zelené a udržitelné technologie dostávají neustále do popředí. Z tohoto důvodu se stal Český Krumlov signatářem Paktu starostů a primátorů (Covenant of Mayors), což je evropská iniciativa zaměřená na orgány místní a regionální správy, které se dobrovolně zavazují ke zvýšení energetické účinnosti a používání obnovitelných zdrojů energie na území, jež spravují. Signatáři Paktu se zavazují ke splnění a překročení cíle Evropské unie snížit do roku 2020 emise CO2 o 20 % a do roku 2030 o 40 %. V současnosti eviduje Pakt starostů a primátorů více než 11 600 signatářů. V České republice se k Paktu připojilo do března 2023 už více jak 200 měst, například Brno, Praha, Ostrava, Liberec, Tábor, Žďár nad Sázavou, Písek a další.

Podstatou členství Českého Krumlova v Paktu je uskutečňovat vybrané projekty, které povedou na území města ke snížení emisí CO2 o nejméně 40 % (cíl města) do roku 2030 oproti výchozímu roku 2012, pro který je sestavena bilance emisí CO2 na území města (blíže viz. plná verze SECAP).

Město proto připravilo Akční plán pro udržitelnou energii a klima (dále SECAP), který se stává zastřešujícím dokumentem města v oblasti energetické účinnosti, využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) na území města a adaptace na změnu klimatu.

Cílem města Český Krumlov je do roku 2030:

  • snížit postupně emise CO2 o nejméně 40 % oproti roku 2012 (výchozí bilance)
  • navrhnout a realizovat vhodná adaptační opatření na změnu klimatu

Mezi další přínosy zpracovaného SECAP patří:

  • velké energetické úspory
  • snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší – zejména suspendovaných částic PM10 a PM2,5, oxidů dusíku NOX a benzo(a)pyrenu
  • využití inovačního potenciálu a nových technologií spojených s tvorbou pracovních míst
  • snížení rizik – předcházení rizikům poškození infrastruktury a narušení chodu města v důsledku extrémních vlivů počasí způsobených klimatickými změnami
  • zlepšení územního plánování s ohledem na dopady změn klimatu

Tyto kroky lze rozdělit na několik oblastí:

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: