- 40% CO2  do roku 2030
Český Krumlov, panorama

Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)*

Český Krumlov se jako moderní město a významná turistická destinace vydal po vzoru předních evropských měst na cestu k výraznému snižování uhlíkové stopy. Konečným cílem není nic menšího, nežli snížit emise CO2 o nejméně 40 % do roku 2030. Motivem není jen ideál ekologicky šetrné a k životnímu prostředí přívětivé lokální politiky, nýbrž i zvýšení potenciálu města Český Krumlov jako místa pro kvalitní život jeho obyvatel a také potřeba celkové restrukturalizace hospodářství, kdy se zelené a udržitelné technologie dostávají neustále do popředí. VÍCE INFORMACÍ O PROJEKTU 

* z dokumentu SECAP

 

Krumlov pro klima: Místní dny pro klima a energii 2023

Podobně jako v loňském roce organizuje město Český Krumlov ve spolupráci s různými organizacemi na duben a květen 2023 v rámci projektu "Pakt starostů pro klima a energii - Český Krumlov" tzv. Místní dny pro klima a energii, v rámci kterých budou probíhat rozličné klimaticko-energetické vzdělávací programy na místních základních školách a pro širokou veřejnost pak osvětové akce či různé programy vč. nabídky konzultací s různými specialisty na téma adaptační opatření na změnu klimatu v našem měste, energeticky úsporná opatření, komunitní energetika, fotovoltaické elektrárny, akumulace el. energie a dotační možnosti s tím spojené.

PROGRAM PRO VEŘEJNOST ZDE

zdroj: SFŽP

Cíle města Český Krumlov do roku 2030

  • snížit postupně emise CO2 o nejméně 40 % oproti roku 2012 (výchozí bilance)
  • navrhnout a realizovat vhodná adaptační opatření

Další přínosy zpracovaného SECAP*

  • velké energetické úspory
  • snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší – zejména suspendovaných částic PM10 a PM2,5, oxidů dusíku NOX a benzo(a)pyrenu
  • využití inovačního potenciálu a nových technologií spojených s tvorbou pracovních míst
  • snížení rizik – předcházení rizikům poškození infrastruktury narušení chodu města v důsledku extrémních vlivů počasí způsobených klimatickými změnami
  • zlepšení územního plánování s ohledem na dopady změn klimatu
* z dokumentu SECAP
Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: