- 40% CO2  do roku 2030

Adaptační opatření*

Účelem adaptační opatření, která nemají přímý dopad na snižování emisí CO2, je omezit nepříznivé dopady již probíhajících klimatických změn, jako je častější výskyt extrémních veder nebo mrazů, silného větru, bouřek, přívalových dešťů, povodní, sucha a podobně.

Za nezbytnou podmínku pro zkvalitnění života obyvatel ve městě je považováno i postupné budování tzv. modrozelené infrastruktury. Do adaptačních opatření, které omezí nepříznivé dopady probíhajících klimatických změn, můžeme zařadit:

  • revitalizaci parků, zelených a zpevněných ploch, výsadbu zeleně a péče o ni
  • udržitelnou péči o les
  • renaturaci a tvorbu vodních ploch, mokřadů, říčních a potočních niv
  • podporu recyklace a využití odpadní vody
  • hospodaření s dešťovou vodou
  • postupnou přeměnu zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem
  • budování zelených střech, zelených fasád či zelených stěn
  • snížení počtu sečí travnatých ploch a rozšíření květnatých luk
  • revitalizaci vnitrobloků
  • vytváření a podpora zahrádkových a komunitních osad, eko zemědělství a podpora udržitelného zemědělství
* z dokumentu SECAP

Příklady adaptačních opatření na změnu klimatu v ČR:

www.adapterraawards.cz

 

Zdroj: www.adapterraawards.cz

Zdroj: www.adapterraawards.cz

 

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: